Samsung Kies 3.2.16084.2

Samsung Kies 3.2.16084.2

Samsung Electronics Co., Ltd. – 38,7MB – Freeware –
ra khỏi 43 phiếu
Samsung của công cụ cho Android dựa trên thiết bị để quản lý âm nhạc và video. Nếu bạn có một máy tính và điện thoại di động Samsung, nó là một ứng dụng phần mềm cần thiết. Nó cho phép bạn nhận được và cài đặt bản cập nhật phần vững cho điện thoại di động Samsung và thường xuyên được Cập Nhật để tương thích với các phiên bản điện thoại di động Samsung mới nhất.

Tổng quan

Samsung Kies là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.912 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung Kies là 3.2.16084.2 , phát hành vào ngày 06/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/11/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 2.6.3.15075_2, được sử dụng bởi 7 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung Kies đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 38,7MB.

Người sử dụng của Samsung Kies đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Samsung Kies!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.912 UpdateStar có Samsung Kies cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản